Sanat

Betty Yaghi

Betty Yaghi, 1984 doğumlu Lübnanlı bir çağdaş sanatçıdır. Birçok ülkede yaşamış olan B. Yaghi, Beyrut, Londra, Miami ve Dubai'nin zengin kültürleri ve şehirlerin sunduğu çeşitli sanat dünyalarında yer aldı. B.Yaghi'nin çalışmaları, Jackson Pollock gibi üstatların Soyut-Dışavurumculuk için öncülük ettiği bir konu etrafında dönmekten ziyade, 20. yüzyıl sanat akımının kendi içinden gelen hareketinden güçlü bir şekilde etkilenir.

Serbest çağrışımsal jestlerle karakterize edilen sanat hareketini kullanan B. Yaghi, çalışmalarına başladı ve karmaşık düşüncelerin ve duygusal süreçlerin estetik planları olarak tasvir edilen zihinsel manzaraların bir tasviri olan “zihinsel manzaralar” terimini türetti.